Groepen en Teams

Workshops

In een workshop wordt jij je meer bewust van de wijze waarop je met jezelf en je omgeving omgaat. Ook leer je oog te ontwikkelen voor de wijze waarop anderen dit doen. Bewustwording leidt ertoe dat je de mogelijkheid ontwikkelt om een situatie eens anders aan te pakken dan je gewend bent. Een workshop is praktisch van aard. Aan de hand van wat we al doende tegenkomen, vindt er theoretische onderbouwing plaats. Na een workshop heb je kennisgemaakt met haptonomische grondbeginselen en ben je in staat geleerde direct toe te passen in de praktijk. Een workshop is gekoppeld aan een thema. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • Non-verbale communicatie
 • Balans
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met emoties
 • Interactiedynamiek
 • Omgaan met prikkels
 • Lichamelijkheidsbeleving
 • Waarnemen
 • Belasting en belastbaarheid

Trainingen

In een training speelt naast bewustwording, het vergroten van specifieke vaardigheden een belangrijke rol. Trainingen op haptonomische basis zijn daarom uitermate geschikt voor teams en beroepsgroepen. In een training groeit je bewustwording over de wijze waarop je omgaat met invloed van buitenaf en leer je welke mogelijkheden je zelf hebt om invloed uit te oefenen op je omgeving. Je leert vooral door te doen en aan de hand van wat we al doende tegenkomen, stellen we vast waar de ontwikkelkansen liggen. Vervolgens richten we de aandacht op het trainen van deze nieuwe vaardigheden. Trainingen die worden aangeboden zijn bijvoorbeeld:

 • Samenwerken in een team
 • Voelen en gevoelens in communicatie

Wat is Haptonomie?

Individuele begeleiding

Margreet Tienstra

Aanraken: kolder of kans?

“Mag ik je aanraken?”. In de haptonomie en de haptotherapie speelt aanraken een belangrijke rol. Waarom eigenlijk? De Haptonomie richt zich op de rol die voelen en gevoelens hebben in ons dagelijkse leven. Voelen doe je met je lichaam. Het voornaamste zintuig van ons...

Lees meer

De kracht van angst

Angst heeft, net zoals elke emotie, kwaliteiten en valkuilen. In onze maatschappij wordt de emotie angst regelmatig gelabeld als 'negatief' of als ongewenst beschouwd. Ik vind dat jammer. Een alledaagse emotie Angst geeft je scherpte en alertheid: handig voor...

Lees meer

JA op inhoud. NEE op gevoel.

“Ik durf geen ‘nee’ te zeggen”. Een veelgehoord geluid. “Leer je grenzen aangeven”, is dan vaak het advies wat coaches of therapeuten je geven. Waar ik me vaak over verwonder, is dat mensen vaak beter in staat zijn “nee” te zeggen dan dat ze zelf denken. Het overgrote...

Lees meer