Coaching op basis van haptonomie

Wat is het?
Coaching op basis van haptonomie richt zich op persoonlijke ontwikkeling in je werk en op het versterken van competenties. In de begeleiding worden verschillende werkwijzen gebruikt, namelijk: gespreksvoering, oefenvormen en aanraken.

Werkwijze
Een coachingstraject start je vaak met toestemming van, in overleg met of op verzoek van je werkgever. Als je dat prettig vindt, kun je alvorens je besluit om een traject te starten, kosteloos met mij kennismaken. Daar trekken we ongeveer een half uur voor uit. Na dit gesprek kun je vrijblijvend beslissen of je wilt starten met de begeleiding.

In de eerste drie consulten brengen we in kaart wat jouw karakteristieke manier van denken, voelen en doen is en wat hiervan de voor- en nadelen zijn in relatie tot de hulpvraag, de functie die je hebt of de functie die je wilt. In de consulten die daarop volgen, gaan we gericht aan de slag met de doelstelling. 

De doelstelling van de begeleiding en de duur van het traject wordt in overleg met jou en eventueel met je werkgever vastgesteld. Tussendoor evalueren we het traject. Indien gewenst, kan dit in de vorm van een driegesprek met aanwezigheid van je leidinggevende of bijvoorbeeld een HRM-adviseur. Mijn rol in zo’n gesprek is die van procesbegeleider – op die manier is mijn geheimhoudingsplicht gewaarborgd. 

Voor wie?
Voor werknemers. Je kunt een coachingstraject starten wanneer je vastgelopen bent, maar ook als je wilt voorkomen dat je vastloopt.

Wanneer?
Coaching op basis van haptonomie is geschikt wanneer je:
• je vaardigheid om jezelf te presenteren en profileren verder wilt ontwikkelen;
• je impact wilt vergoten, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, een pitch, een kennismaking of een presentatie;
• moeite hebt in de omgang met gezag, autoriteit, machtsverhoudingen;
• moeite hebt met samenwerken (verbinding) of juist met zelfstandig werken (autonomie);
• het lastig vindt om keuzes te maken en beslissingen te nemen;
• handiger wilt leren omgaan met conflicten;
• jezelf wilt ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap;
• je meer zicht wil krijgen op je kwaliteiten en valkuilen in relatie tot je werk;
• je wilt leren omgaan met stress, werkdruk en presteren onder druk.

Wat levert het op?
Een andere balans tussen denken, voelen en doen (bewegen). Je wordt je bewuster van hoe je denkt, van wat je voelt en van hoe je doet. Bewustwording geeft je de mogelijkheid om ook eens anders te denken of te doen dan je gewend bent. Dit genereert vervolgens weer andere gevoelens.  

Wat het traject verder oplevert, is afhankelijk van de doelstelling. Wat je leert kan uiteenlopen van bijvoorbeeld het verwerven van andere manieren om keuzes te maken en beslissingen te nemen, tot een grotere assertiviteit of een andere balans tussen activiteit en passiviteit. 

Even praktisch
Voor een coachingstraject maak ik een offerte op maat. Daarbij geldt er een zakelijk tarief van € 110,- per consult. Als je werknemer bent en coaching wilt, informeer dan bij je werkgever (je manager en/of de afdeling HRM) naar mogelijkheden tot vergoeding van de kosten. Indien van toepassing, kun je een budget voor opleiding en/of persoonlijke ontwikkeling aanwenden.

Coaching op basis van haptonomie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

 

 

Wat is Haptonomie?

Individuele begeleiding

Groepen en Teams

Aanraken: kolder of kans?

“Mag ik je aanraken?”. In de haptonomie en de haptotherapie speelt aanraken een belangrijke rol. Waarom eigenlijk? De Haptonomie richt zich op de rol die voelen en gevoelens hebben in ons dagelijkse leven. Voelen doe je met je lichaam. Het voornaamste zintuig van ons...

Lees meer

De kracht van angst

Angst heeft, net zoals elke emotie, kwaliteiten en valkuilen. In onze maatschappij wordt de emotie angst regelmatig gelabeld als 'negatief' of als ongewenst beschouwd. Ik vind dat jammer. Een alledaagse emotie Angst geeft je scherpte en alertheid: handig voor...

Lees meer

JA op inhoud. NEE op gevoel.

“Ik durf geen ‘nee’ te zeggen”. Een veelgehoord geluid. “Leer je grenzen aangeven”, is dan vaak het advies wat coaches of therapeuten je geven. Waar ik me vaak over verwonder, is dat mensen vaak beter in staat zijn “nee” te zeggen dan dat ze zelf denken. Het overgrote...

Lees meer