Coaching

 

Wat is het?

Coaching op basis van haptonomie richt zich op persoonlijke ontwikkeling in je werk en op het versterken van competenties. In de begeleiding gebruik ik verschillende werkvormen, namelijk: gesprekken, oefenvormen en aanraken.

Wat levert het op?

Je leert veel over je gedachten, gevoelens en emoties: het herkennen ervan, het verwoorden ervan en het op een adequate manier ermee omgaan. Hierdoor ontstaat er meer verbinding tussen verstand en gevoel. Dat geeft meer zelfvertrouwen, stabiliteit en authenticiteit.

Werkwijze

Een coachingstraject start je vaak met toestemming van, in overleg met of op verzoek van je werkgever. Als je dat prettig vindt, kun je alvorens je besluit om een traject te starten, kosteloos met mij kennismaken. Na dit gesprek kun je vrijblijvend beslissen of je wilt starten met de begeleiding.

De doelstelling van de begeleiding en de duur van het traject wordt in overleg met jou en eventueel met je werkgever vastgesteld. Tussendoor evalueren we het traject; indien gewenst, kan dit in de vorm van een driegesprek met aanwezigheid van je leidinggevende of bijvoorbeeld een HRM-adviseur. Mijn rol in zo’n gesprek is die van procesbegeleider – op die manier is mijn geheimhoudingsplicht gewaarborgd.

In de begeleiding onderzoeken we wat jouw karakteristieke manier is van voelen, denken en doen (bewegen) en stellen we vast wat hiervan de voor- en nadelen zijn in relatie tot de hulpvraag, de functie die je hebt of de functie die je wilt. In de consulten die daarop volgen gaan we aan de slag met oefening (verandering) en training onder druk.

Voor wie?

Voor werknemers. Je kunt een coachingstraject starten wanneer je vastgelopen bent, maar ook als je wilt voorkomen dat je vastloopt.

Opdrachtgevers

Divers, onder andere: de Gemeente Heerenveen, Fier, Reclassering Nederland, Groen Leven, Alliade.

                    

Wanneer?

Coaching op basis van haptonomie is geschikt wanneer je:

  • je vaardigheid om jezelf te presenteren en profileren verder wilt ontwikkelen.
  • je impact wilt vergoten, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, een pitch, een kennismaking of een presentatie.
  • moeite hebt in de omgang met gezag, autoriteit, machtsverhoudingen.
  • moeite hebt met samenwerken (verbinding) of juist met zelfstandig werken (autonomie).
  • het lastig vindt om keuzes te maken en beslissingen te nemen.
  • handiger wilt leren omgaan met conflicten.
  • jezelf wilt ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap.
  • je meer zicht wil krijgen op je kwaliteiten en valkuilen in relatie tot je werk.
  • je wilt leren omgaan met stress, werkdruk en presteren onder druk.

Even praktisch

Een los consult kost € 135,-. Voor een coachingstraject kan ik een offerte maken. Als je werknemer bent en coaching wilt, informeer dan bij je werkgever (je manager en/of de afdeling HRM) naar mogelijkheden tot vergoeding van de kosten. Indien van toepassing, kun je een budget voor opleiding en/of persoonlijke ontwikkeling aanwenden.

Meer balans tussen denken, voelen en doen; daar word je krachtiger en zelfbewuster van!