Haptonomie 

Wat is haptonomie?

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en gaat over de relatie tussen voelen, denken en doen (bewegen). Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen gevoelens, gedachten en bewegingen. Ga maar na: wanneer je snel wandelt, geeft dit een ander gevoel dan wanneer je slentert. Wanneer je je moe voelt, heb je andere gedachten dan wanneer je je fit voelt. En wanneer je denkt dat de ander niet te vertrouwen is, benader je een persoon anders dan wanneer je uitgaat van goede bedoelingen. 

Voelen, denken en doen

Ieder mens heeft een karakteristieke manier van voelen, van denken, en van doen (bewegen). In de haptonomie onderzoeken we hoe jij voelt, denkt en doet en wat hier voor jou de voor- en nadelen van zijn. Soms kan er een disbalans ontstaan. Allereerst kan er nadruk liggen op voelen, denken of doen. Zo heb je voelers, denkers en doeners: een van deze drie is dan versterkt aanwezig. Daarnaast kan er ook binnen een van deze domeinen een disbalans ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied van voelen, wanneer je je vaak somber voelt maar niet gauw boos. Bijvoorbeeld op het gebied van denken, wanneer je vooral in doemscenario’s denkt en minder gauw de kansen en mogelijkheden ziet. Of bijvoorbeeld op het gebied van doen, wanneer je vaak de strijd aangaat om iets voor elkaar te krijgen en het minder gemakkelijk is om je ergens in te berusten.

Haptonomische begeleiding

In mijn begeleiding vormt het vergroten van de balans tussen (of in het) voelen, denken en doen altijd de rode draad. Daarbij maak ik gebruik van drie werkvormen: gesprekken (denken), oefenvormen (doen en bewegen) en aanraken (voelen). Een therapie of begeleiding begint altijd met een fase van bewustwording: we onderzoeken wat jouw karakteristieke manier is van voelen, denken en doen (bewegen). Vervolgens maken we een begeleidingsplan en formuleren we een doelstelling. In de consulten die daarop volgen, gaan we aan de slag met een concreet doel en volgt een fase van oefening en van training onder druk.

Meer balans tussen denken, voelen en doen; daar word je krachtiger en zelfbewuster van!