Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en gaat over de relatie tussen voelen, denken en doen. Ieder mens heeft een uniek patroon van voelen, denken en doen. Ondanks het gegeven dat je gevoel het meest primaire zintuig is, ligt de nadruk vaak op (de ontwikkeling van) ons denkvermogen en op de wijze waarop we handelen. Als er minder aandacht is voor het gevoel, kun je ‘uit balans’ raken. In de haptonomie gaan we ervan uit dat we met het vergroten van het voelvermogen veel kunnen bereiken. Een groter bewustzijn van je gevoel heeft effect op je denkvermogen en op je handelen. Het vergroot je gevoel van zelfsturing en de mate van invloed die je hebt op de keuzes die je maakt.

Visie

Voelen en gevoelens spelen een grote rol in ons dagelijkse leven. De wijze waarop je omgaat met je gevoel, heeft veel invloed op je welbevinden en je functioneren. Wanneer je je gevoelsbewustzijn en je vaardigheid om je gevoel expressief te maken vergroot, zal dit een positieve invloed hebben op je zelfsturing en je vermogen tot ontwikkeling.
Voelen en gevoelens spelen eveneens een grote rol in de communicatie tussen mensen. Communiceren doe je niet alleen verbaal: zeker tachtig procent vindt plaats op non-verbaal en op gevoelsmatig niveau. Voelen doe je met je lijf en gevoelens maak je expressief met je lijf. Verstand krijgen van je gevoel en van je non-verbale communicatie helpt je om jezelf te leren kennen en van daaruit zicht te krijgen op je kwaliteiten en je valkuilen. Hetzelfde geldt voor groepen en teams: zicht krijgen op non-verbale communicatie, betekent zicht krijgen op interactieprocessen en dus ook op de kwaliteit van de samenwerking.

Missie

De balans tussen voelen, denken en doen vergroten zodat je vermogen tot zelfsturing toeneemt.

Werkwijze

Ik leer jou gevoel te krijgen voor (de bewegingen in en van) jouw lijf. Daarmee groeit je bewustwording van de wijze waarop je in contact staat met jezelf en je omgeving.
Mijn werkwijze is ervaringsgericht. Ik ben ervan overtuigd dat ervaringsgericht leren en aan den lijve ervaren een snelle en effectieve methode is.
Ik maak gebruik van gesprek, bewegingsvormen en aanraken. De bewegingsvormen en het aanraken zorgen voor bewustwording. Het gesprek is het middel om je (leer)ervaringen te verhelderen en te kaderen. Als er bewustwording is ontstaan, gaan we aan de slag met het oefenen en trainen van nieuwe mogelijkheden en vaardigheden. Je merkt dat je niet zozeer verandert, maar vooral meer jezelf wordt. Maar dan krachtiger en zelfbewuster.
We evalueren de begeleiding regelmatig.

Individuele begeleiding

Groepen en Teams

Margreet Tienstra

NIEUW: haptonomische zwangerschapsbegeleiding

NIEUW! Sinds maart 2019 kun je bij Tienstra Haptonomie terecht voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Deze begeleiding doe je samen met je partner en bestaat uit zeven bijeenkomsten. Wat jullie onder andere leren is: - jullie samenwerking als koppel te...

Lees meer

Aanraken: kolder of kans?

“Mag ik je aanraken?”. In de haptonomie en de haptotherapie speelt aanraken een belangrijke rol. Waarom eigenlijk? De Haptonomie richt zich op de rol die voelen en gevoelens hebben in ons dagelijkse leven. Voelen doe je met je lichaam. Het voornaamste zintuig van ons...

Lees meer

De kracht van angst

Angst heeft, net zoals elke emotie, kwaliteiten en valkuilen. In onze maatschappij wordt de emotie angst regelmatig gelabeld als 'negatief' of als ongewenst beschouwd. Ik vind dat jammer. Angst geeft je scherpte en alertheid: handig voor bijvoorbeeld in het verkeer....

Lees meer